menu

Tomasz Rabczewski
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia
tomasz.rabczewski@andrewex.pl
+48 664 948 334

Agnieszka Górska
Specjalista ds. zakupów
agnieszka.gorska@andrewex.pl
+48 600 083 394

Sławomir Kubka
Specjalista ds. zakupów
slawomir.kubka@andrewex.pl
+48 660 690 310

Anna Witwicka
Specjalista ds. zakupów
anna.witwicka@andrewex.pl
+48 600 083 378