menu

Tomasz Rabczewski
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia
tomasz.rabczewski@andrewex.pl
+48 664 948 334

Agnieszka Górska
Specjalista ds. zakupów
agnieszka.gorska@andrewex.pl
+48 600 083 394

Sławomir Kubka
Specjalista ds. zakupów
slawomir.kubka@andrewex.pl
+48 660 690 310

Anna Witwicka
Specjalista ds. zakupów
anna.witwicka@andrewex.pl
+48 600 083 378

Jarosław Michałowski
Specjalista ds. zaopatrzenia
jaroslaw.michalowski@andrewex.pl
+48 668 881 407

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrewex Sp. z o.o. z siedzibą w Piętnie (62-740), ul Piętno 84, zwana dalej Spółką, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.