menu
 

Projekt RPO

Informujemy, iż Andrewex Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu: „Zakup i instalacja maszyn do produkcji małogabarytowych elementów z drewna klejonego”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł Projektu:

„Zakup i instalacja maszyn do produkcji małogabarytowych elementów z drewna klejonego”

nr RPKP.05.02.02-04-066/14

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

 

Beneficjent: ANDREWEX Sp z o.o., Piętno 84, 62-740 Tuliszków, NIP 668-18-15-797

Całkowita wartość inwestycji: 8.259.450,00 PLN

Kwota dofinansowania z:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.851.750,00 PLN

Budżet Państwa: 503.250,00 PLN

termin realizacji: czerwiec 2014 r. – czerwiec 2015 r.

pliki/belka-unijna.png