menu

Ogólne zapytania ofertowe dla rynku angielskiego: sales@andrewex.pl
Ogólne zapytania ofertowe dla rynku niemieckiego: verkauf@andrewex.pl


Kierownik sekcji sprzedaży własnej (Zarząd w Piętnie)
Karolina Berlińska
gsm +48/735994430
mail: karolina.berlinska@andrewex.pl

Kierownik sekcji sprzedaży kontraktowej (Zarząd w Piętnie)

Monika Górska (j. niemiecki, angielski)
tel. +48/63/2804105
fax. +48/63/2804141
gsm +48/600083354
mail: monika.gorska@andrewex.de

Kierownik ds. Rozwoju Rynku Niemieckojęzycznego (Zarząd w Piętnie)
Krzysztof Lorenc (j. niemiecki)
tel. ++48 696 461 304
fax. +48/63/2804141
mail: krzysztof.lorenc@andrewex.de

Specjalista ds. obsługi klienta
Joanna Tomczyk (j. niemiecki)
Tel. +48 600 083 372
mail: joanna.tomczyk@andrewex.de

Specjalista ds. obsługi klienta
Małgorzata Lengas (j. niemiecki)
Tel. +48 696 461 302
mail: malgorzata.lengas@andrewex.de

Specjalista ds. obsługi klienta
Magdalena Gołuch-Stefankiewicz (j. niemiecki)
Tel. +48 735 994 432
mail: magdalena.goluch-stefankiewicz@andrewex.pl

Specjalista ds. obsługi klienta
Mateusz Wiśniewski (j. niemiecki)
Tel: + 48 668 881 405
mail: mateusz.wisniewski@andrewex.de

Specjalista ds. obsługi klienta
Radosław Kasprzak (j. angielski)
tel. ++48 696 461 304
fax. +48/63/2804141
mail: radoslaw.kasprzak@andrewex.pl

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrewex Sp. z o.o. z siedzibą w Piętnie (62-740), ul Piętno 84, zwana dalej Spółką, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.